| Etusivu | Hankkeen tavoitteet | Tutkijaryhmä | Ohjausryhmä | Ajankohtaista | Tuloksia | Yhteystiedot | English summary |

 

Tutkijaryhmä

Hankkeen toteuttaa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy yhteistyössä Cyberlab Oy:n kanssa. Hankkeen monitieteinen tutkijaryhmä yhdistää laaja-alaisesti osaamista innovaatiotoiminnan ja -politiikan arvioinnin, ennakoinnin, kyberturvallisuuden sekä liiketoiminnan alueilta.

Hankkeeseen osallistuvien VTT:n tiimien ydinosaamisalueet ovat seuraavat:

Innovaatiotutkimus: VTT:n innovaatiotutkimuksen ryhmä on johtavia tutkimus- ja kehitystoiminnan (t&k) vaikuttavuusarvioinnin ja innovaatiotutkimuksen yksiköitä Pohjoismaissa ja Suomessa. Yksikön tutkimus kohdistuu erityisesti innovaatiotoimintaan, elinkeinoelämän uudistumiseen sekä t&k-toiminnan ja innovaatiopolitiikan yhteiskunnallis-taloudellisiin vaikutuksiin. Yksikön monitieteinen tutkimus tukee innovaatiopolitiikan, tutkimusyhteisöjen ja elinkeinoelämän päättäjien strategisia valintoja.

Ennakointi: VTT on toiminut aktiivisesti ennakointitoiminnan piirissä 1990-luvun lopulta lähtien. Ennakointitoiminta on laajentunut vuosien kuluessa teknologiatiekartoista kohti laajempaa sosiaalistaloudellista lähestymistapaa. Nykyisellään VTT:n ennakointiryhmän alaan kuuluvat teknologian kehittämiseen ja hyödyntämiseen liittyvä ennakointi sekä sosio-tekniset muutokset ja niiden hallinta niin organisaatioissa kuin laajemmin yhteiskunnassa. Ryhmä tarjoaa tutkimuspalveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille.

Kyberturvallisuus: VTT:llä on suurin riippumaton kyberturvallisuuden tutkimusryhmä Suomessa. Ryhmä tarjoaa tutkimus- ja tuotekehityspalveluita asiakkailleen mm. seuraavilla osa-alueilla: teollisuusautomaation tietoturva, tietoturvan mittaaminen ja mittareiden kehitys, tunkeutumisen havainnointi, mukautuvat tietoturvaratkaisut, tietoturvan varmistaminen ja testaus, tietoturvalliset alustat, tietoliikenteen tietoturva sekä yksityisyydensuoja. Ryhmän laaja-alainen kokemus kyberturvallisuuden tutkimuksesta sekä pitkäaikainen yhteistyö sitä soveltavien ja hyödyntävien yritysten kanssa mahdollistavat kyvyn ymmärtää ja soveltaa ajantasaisia tutkimustuloksia asiakkaiden tarpeisiin.

Cyberlab Oy on tietoturvaklusterin omistama edustaen lähes koko Suomen tietoturvateollisuutta. Yritys toimii vahvasti jäsenyritysten kanssa pääosin sateenvarjona ja verkostona kansallisesti merkittävissä tietoturva ja kyberturvallisuuteen liittyvissä hankkeissa. Lisäksi Cyberlab toimii tutkimussektorilla kumppanina sekä asiantuntijana jäsenorganisaatioiden kanssa. Cyberlab tulee myös jatkossa olemaan merkittävässä roolissa alan kansainvälistämisessä.

Hankkeen projektiryhmän muodostavat seuraavat henkilöt:

Toni Ahlqvist, VTT (Ennakointi)

Jukka Kyheröinen, Cyberlab Oy

Anna Leinonen, VTT (Ennakointi)

Mika Nieminen, VTT (Innovaatiotutkimus)

Antti Pelkonen, VTT (Innovaatiotutkimus)

Juha Remes, Cyberlab Oy

Jarno Salonen, VTT (Kyberturvallisuus)

Reijo Savola, VTT (Kyberturvallisuus)

Pekka Savolainen, VTT (Kyberturvallisuus)

Arho Suominen, VTT (Innovaatiotutkimus)

Hannes Toivanen, VTT (Innovaatiotutkimus)